ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
22/08/2017
"За професионалните пенсионни фондове"
Даниела Петкова пред Радио Шумен на БНР
16/08/2017
"Има ли алтернатива капиталовото осигуряване?"
Участие на г-жа Петкова в предаването Investbook, на Bloomberg ТВ, 14.08.2017 г.
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 22.08.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.71071 лв.; ППФ "Доверие" - 1.74522 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.80453 лв.
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.06.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1998071 82.15 2053402 77.03
1.1. дългови ценни книжа 1273465 52.36 1302035 48.84
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 724606 29.79 751367 28.19
2 Банкови депозити 67604 2.78 34212 1.28
3 Инвестиционни имоти 62033 2.55 60035 2.25
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 293167 12.05 501116 18.80
5 Вземания 11360 0.47 16911 0.64
  ОБЩО 2432235 100.00 2665676 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.06.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 195919 85.90 196280 80.81
1.1. дългови ценни книжа 119965 52.60 122456 50.42
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 75954 33.30 73824 30.39
2 Банкови депозити 3417 1.50 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 7396 3.24 7120 2.93
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 19325 8.47 37045 15.25
5 Вземания 2030 0.89 2439 1.01
  ОБЩО 228087 100.00 242884 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.06.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 30.06.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 124390 89.58 122779 83.67
1.1. дългови ценни книжа 71263 51.32 68342 46.57
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 53127 38.26 54437 37.10
2 Банкови депозити 3102 2.23 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 6676 4.81 6465 4.41
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 4053 2.92 16512 11.25
5 Вземания 639 0.46 985 0.67
  ОБЩО 138860 100.00 146741 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions