ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
11/05/2017
Бъдещето на пенсионно-осигурителната система при кабинет Борисов-3
Даниела Петкова във "В развитие", Bloomberg
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 23.05.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.69813 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73413 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79305 лв.
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.03.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1998071 82.15 2107167 82.92
1.1. дългови ценни книжа 1273465 52.36 1284737 50.56
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 724606 29.79 822430 32.36
2 Банкови депозити 67604 2.78 34212 1.35
3 Инвестиционни имоти 62033 2.55 60513 2.38
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 293167 12.05 323373 12.73
5 Вземания 11360 0.47 15955 0.62
  ОБЩО 2432235 100.00 2541220 100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.03.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 195919 85.90 198813 83.89
1.1. дългови ценни книжа 119965 52.60 119803 50.55
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 75954 33.30 79010 33.34
2 Банкови депозити 3417 1.50 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 7396 3.24 6932 2.92
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 19325 8.47 28822 12.16
5 Вземания 2030 0.89 2441 1.03
  ОБЩО 228087 100.00 237008 100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.03.2017 г.


ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.03.2017
Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/  Стойност /в хил.  лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
1 2 3 4 5 6
1 Ценни книжа - общо, в т.ч.: 124390 89.58 126659 88.13
1.1. дългови ценни книжа 71263 51.32 66414 46.21
1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 53127 38.26 60245 41.92
2 Банкови депозити 3102 2.23 - 0.00
3 Инвестиционни имоти 6676 4.81 6321 4.40
4 Парични средства на каса и по разплащателни сметки 4053 2.92 9766 6.80
5 Вземания 639 0.46 963 0.67
  ОБЩО 138860 100.00 143709 100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions