ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
11/05/2017
Бъдещето на пенсионно-осигурителната система при кабинет Борисов-3
Даниела Петкова във "В развитие", Bloomberg
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 23.05.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.69813 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73413 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79305 лв.
Политика на ПОК „Доверие" за подкрепа на корпоративната благотворителност сред служителите
 

Същност:

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" е част от корпоративната култура, която Компанията насърчава и развива. Тя се изразява в организиране и провеждане на благотворителни акции и кампании по инициатива на/или сред служителите на Компанията.

Корпоративната благотворителност сред служителите е доброволна и не може да препятства изпълнението на преките им служебни задължения или да натоварва личното им време или финанси.

Чрез нея не се търси постигане на имиджови цели за ПОК „Доверие", а се стимулира дух на взаимопомощ, обществена отговорност и съпричастност, както и екипен дух в поведението на служителите.

Дефиниция:

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" представлява даряване на финансови средства, предмети или труд от страна на служителите на Компанията в полза на благотворителна кауза и/или нуждаещо се лице или организация.

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" се различава от личната благотворителност по това, че при осъществяването й те се представят като служители на Компанията и/или тя се извършва по тяхна инициатива, както и по време на благотворителни мероприятия и акции организирани от ПОК „Доверие" или инициирани от други организации към които Компанията се е присъединила.

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" е доброволна и участието в нея няма отношение към оценката на служителя, неговото възнаграждение или кариерно развитие.

 

ПОК „Доверие":

При реализацията на Корпоративна благотворителност сред служителите, ПОК „Доверие" се грижи за:

  1. Организацията на благотворителната кампания или акция - оповестяване на идеята сред служителите, информиране за възможностите за участие, обезпечаване на организацията му, отчитане на резултата;
  2. Изпълнение на предназначението - дарените средства или предмети да отидат до адресата и да бъдат изразходвани за целта, за която са събрани;
  3. Информиране на служителите за крайния резултат от благотворителната кампания или акция.

 

ПОК „Доверие" насърчава корпоративната социална благотворителност, като:

  1. При събиране на парични средства за дарение в подкрепа на избраната кауза или обект на благотворителност от страна на служителите, дарява сума, чийто минимален размер е равен на размера на събраните от служителите средства;
  2. При събиране на предметни дарения в подкрепа на избраната кауза или обект на благотворителност, по преценка участва с предмети, дарени от Компанията или закупени специално за целта от нея;
  3. При  даряване на труд осъществява организацията и логистиката на акцията, както и организация на допълнителни мероприятия за служителите, които участват в благотворителната акция по преценка или необходимост;
  4. Контролира дарението да бъде използвано по предназначение и информира всички служители на Компанията за постигнатите резултати.

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions