ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
11/05/2017
Бъдещето на пенсионно-осигурителната система при кабинет Борисов-3
Даниела Петкова във "В развитие", Bloomberg
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 23.05.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.69813 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73413 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79305 лв.
18/10/2016
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на ППФ и УПФ „Доверие“
 

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Професионален и Универсален пенсионен фонд „Доверие", че с Решения № 719 - ППФ/07.10.2016 г. и 720 - УПФ/07.10.2016 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор", са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на правилниците за организацията и дейността на ППФ и УПФ „Доверие":

 

Правилник за организацията и дейността на ППФ „Доверие":

В частта „Определения на използваните термини и понятия" относно т. 2; в частта „Използвани съкращения" относно „Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН" и „Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН"; чл. 8, ал. 9 и ал. 10; чл. 9, ал. 2; чл. 17, т. 6; чл. 60, ал. 4; § 3 от преходните и заключителни разпоредби.

 

Правилник за организацията и дейността на УПФ „Доверие":

В частта „Определения на използваните термини и понятия" относно т. 2; в частта „Използвани съкращения" относно „Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН" и „Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН"; чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10; чл. 9, ал. 2; чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 5; чл. 17, т. 6; чл. 57, ал. 3 - 10; чл. 60, ал. 4; § 2 от преходните и заключителни разпоредби. 

 

Измененията и допълненията в правилниците са свързани със съобразяването им с приети промени в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (Наредба № 33), обн., ДВ, бр. 62/2016 г., в сила от 15.08.2016 г.

 

Повече информация можете да получите на тел.  0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер), чрез електронната ни страница http://www.poc-doverie.bg/ и в офисите ни в цялата страна.

 

 

Studiо ITTI
Web Based Solutions