ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
18/01/2017
От началото на 2017 г. влизат в сила нови, по-ниски такси за осигурените в УПФ и ППФ „Доверие“ лица
29/12/2016
ПОК „Доверие“ с първи офис без почивен ден
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
22/02/2017
"Таксите за потребителите на пенсионните фондове няма да се увеличават"
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 21.04.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.68095 лв.; ППФ "Доверие" - 1.70937 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.76158 лв.
Специални програми и услуги за клиентите на ПОК "Доверие"
Безотказно изпълнение

Програма "Безотказно изпълнение"  обхваща изпълнението на задълженията за предоставяне на информация на клиентите на ПОК "Доверие", свързани с действащите нормативни актове, които регулират дейността по допълнително пенсионно осигуряване:

 

Изпращане на извлечение от индивидуалната партида на осигурените лица в срок до 31 май на всяка календарна година, с информация за движението по партидата от 01.01. до 31.12. на предходната година.

 

Публикуване на стойността на дял, валидна за последния работен ден на предходния месец, в изпълнение на изискванията на чл. 22, ал. 2 от Наредба № 9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г. в национален ежедневник (в. "Капитал Daily").

 

Публикуване в интернет страницата на компанията на информация за годишните резултати, съгласно чл.180, ал.2 т.1 и т.2 от КСО и  раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионно осигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО.

 

Публикуване на информация за настъпили промени в правилниците на пенсионните фондове в два национални ежедневника (в. "Капитал Daily" и в. "Сега")

 

Публикуване на годишните отчети и баланси на дружеството и управляваните пенсионни фондове в "Държавен вестник" и интернет страницата на компанията.


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions