ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
06/10/2017
Очакванията на бизнеса за новите назначения в Комисията за финансов надзор
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg TV България
20/09/2017
"По-високи такси за КФН са приемливи само, ако регулаторът е независим"
Даниела Петкова пред Дарик радио
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 20.10.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.73470 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77985 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.84476 лв.
Доброволното осигуряване - въпрос на лична отговорност
Мислене в перспектива

В мислите ни често свързваме пенсионирането като край на активния живот, като нещо което е малко вероятно да доживеем и за което не обичаме да мислим и говорим. Фактите обаче показват, че това събитие обичайно се случва, че продължителността на живота след пенсиониране постоянно се увеличава и както често става с нас българите, ние сме изненадани и крайно неподготвени за това събитие.

За разлика от нас, по-прагматичните народи мислят в перспектива и правят необходимото да обезпечат стандарта си на живот след пенсиониране.

Как? Като заделят лични средства за осигуряване в доброволни схеми.

Как? Като договарят своите условия на работа и определят отношението си към своя работодател не само на база на непосредственото месечно възнаграждение, но и на база на цялостния социалния пакет, който той им предлага и в него задължително изискват да бъде включено осигуряване за допълнителна доброволна пенсия.

 

Ефект

Личен - получаване на значителна по размер пенсия и запазване на жизнената активност след пенсиониране, което не е борба за оцеляване, а реален отдих след изпълнен със съзидание живот.

Обществен - пенсионерите не се превръщат в обществено бреме, запазват покупателната си способност и в периода след пенсиониране, способни са да задоволяват своите потребности и не тежат на семейния бюджет на.

Икономически - частните пенсионни фондове по правило се превръщат в едни от най-мощните институционални инвеститори, които инвестирайки акумулираните в тях средства в икономиката, създават работни места, инфраструктура и доходи и се превръщат в мощен лост за развитието на капиталовия пазар във всяка една държава.

 

Доброволното пенсионно осигуряване в България

Участието в доброволен пенсионен фонд зависи от волята на отделното физическо лице или от волята на неговия работодател, ако то е на възраст над 16 години.

Вноската във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване може да бъде за сметка на осигуреното лице или в негова полза, за сметка на работодателя или на друг осигурител.

За вноските във фонд за доброволно пенсионно осигуряване са предвидени данъчни преференции, регламентирани в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративно подоходно облагане.

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions