ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
19/05/2017
ПОК „Доверие“ взе наградата за пенсионно-осигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, за седми пореден път
27/04/2017
Работещите в Бизнес център „Доверие“ се включиха в европейския „Ден без асансьори“, подкрепен от ПОК „Доверие“, за трета поредна година
11/05/2017
Бъдещето на пенсионно-осигурителната система при кабинет Борисов-3
Даниела Петкова във "В развитие", Bloomberg
01/03/2017
Хора, прехвърлили пари от УПФ към Сребърния фонд, са изгубили пари
Коментар на Даниела Петкова за "Бизнес линия" на ТВ Европа
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 23.05.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.69813 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73413 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79305 лв.
Мениджмънт

ПОК "Доверие" е акционерно дружество с двустепенна система на управление - Надзорен и Управителен съвет.

С организационно-управленската структура на Компанията можете да се запознаете тук.

 

Оперативното управление на ПОК "Доверие" се осъществява от мениджърски екип в състав:

 

 

 

Членове на Надзорния съвет:
 • Франц Фукс - Завършил е Техническия университет във Виена като експерт актюер. Има квалификация по мениджмънт от „Hernstein International Management Institute". Професионалния си път започва като актюер. Бил е член и председател на надзорни и управителни съвети на много компании. Понастоящем е член на УС на „Виена Иншурънс Груп".
 • Гералд Вебер - Завършил е бизнес икономика в „Карл Франценс Университет" в Грац. Към момента е Управител на ‘‘VIG Real Estate'' ООД (Австрия) и ‘'VIG-CZ Real Estate'' ООД (Австрия) и Прокурист на ‘'Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe'' (Австрия).
 • Клаус Мюледер - Завършил е Университета за икономика и бизнес администрация във Виена. По-голямата част от професионалния му път преминава във финансовата сфера. Присъединява се към WIENER STÄDTISHE Versicherung AG Vienna Insurance Group (VIG) през 1995 г.
 • Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) чрез законния и представител - Пламен Димитров, Президент на КНСБ

 

Членове на Управителния съвет:
 • Даниела Петкова - Председател - Завършила е икономика в УНСС.  Работила е като счетоводител в Завода за електронни преобразователни елементи, Главен счетоводител в Научноизследователския институт по строителни материали и Заместник главен счетоводител на предприятието Заводпроект. Била е собственик и ръководител на консултантска фирма за финансови анализи, данъчни консултации и фирмено счетоводство. Започва работа в ПОК „Доверие” АД като главен счетоводител, впоследствие става Директор на Дирекция „Финанси и счетоводство”. От 2000 до 2012 г. е Главен изпълнителен директор, а понастоящем е Председател на Управителния съвет на Компанията.
 • Лъчезар Райчев - Завършил е право през 1980 г. в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, работил е като адвокат в София и юрист в Министерство на външноикономическите връзки. Адвокат с опит в търговското и дружественото право, чуждестранните инвестиции, трудовото и митническото право, несъстоятелността и арбитражните спорове. Учредител и съдружник на „Лега ИнтерКонсулт (ЛИК) – Пенков, Марков & партньoри”.
 • Димана Ранкова - завършила Юридически факултет в СУ "Св. Климент Охридски". Работила е в Комисията по ценни книжа и фондови борси от създаването й през 1996 г., впоследствие преименувана в Държавна комисия по ценни книжа - като експерт и директор в отдел "Правен" и "Нормативна уредба", а от 2001 г. и като член. От 2003 г. до 2009 г., както и от 2010 г. до 2012 г., е била Заместник - председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност". В периода 2009 - 2010 г. е била член на Управителния съвет на „Българска банка за развитие" АД и Председател на Съвета на директорите на „Проектна компания нефтопровод  Бургас - Александруполис - БГ" ЕАД. От 2012 г. е била две години Съветник по финансова политика на Президента на Република България и Председател на Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни вземания. От април 2014 г. постъпва в ПОК „Доверие" АД като Съветник на Управителния съвет.
 • Васил Яначков - Завършил е ВХТИ в София със специалност Инженер по добив и обработка на черни метали и Индустриален мениджмънт в УНСС в София. Започва работа в „Кремиковци" през 1969 и работи там до 1990 г. В момента е Председател на Независимия синдикат на металурзите в България, по-късно преименуван в Независима федерация „Металици". Вицепрезидент е на Европейската федерация на металоработниците.
 • Мирослав Маринов - Изпълнителен директор - Започва работа като финансов аналитик в дирекция "Финанси и счетоводство" на ПОК "Доверие" през 1999 г. Избран е за служител на Компанията сред над 200 кандидати, явили се на интервю за длъжността по време на "Дни на кариерата - 1999 г.", организирани от AISECK-България. В началото на 2000 г. е назначен за Вътрешен одитор, от месец април 2001 г. е директор на дирекция "Финанси, счетоводство и инвестиции", а от септември 2008 г. е Заместник главен изпълнителен директор и Главен финансов директор. През 2012 г. е избран за Член на УС, а впоследствие и за Изпълнителен директор на Компанията. Завършва висшето си образование в УНСС със степен Магистър, специализация "Корпоративни финанси". Преди да започне работа в ПОК "Доверие" има натрупан опит като брокер недвижими имоти и Capital markets assistant manager.

 • Ангелина ПетроваИзпълнителен директор - Започва работа в ПОК "Доверие" през 1994 г. като Директор на дирекция "Информационни системи и пенсионен продукт", която ръководи до началото на месец март 2002 г., когато е назначена за заместник на Главния изпълнителен директор. След направени структурни промени през 2012 г., оглавява Специализираната служба "Вътрешен контрол" на пряко подчинение на Управителния съвет, а от март 2013 заема позицията Изпълнителен директор. Била е и Отговорен актюер на Компанията. Завършила е висше образование в математическия факултет на Софийския университет "Свети Климент Охридски" - специалност Математика, квалификация - математик-математическа статистика.

Отговорен актюер на Компанията

 • Ангел Виденов

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions