ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
08/12/2017
ПОК „Доверие“ подкрепи петото издание на конкурса „Любим учител“
30/11/2017
ПОК „Доверие“ подкрепя шестото издание на престижния INVESTOR Finance Forum
06/10/2017
Очакванията на бизнеса за новите назначения в Комисията за финансов надзор
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg TV България
20/09/2017
"По-високи такси за КФН са приемливи само, ако регулаторът е независим"
Даниела Петкова пред Дарик радио
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 12.12.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.75022 лв.; ППФ "Доверие" - 1.79185 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.86003 лв.
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.09.2017 г.


редАКТИВИкъм края на предходната годинакъм 30.09.2017
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:199807182.15211826577.26
1.1.дългови ценни книжа127346552.36134378449.01
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)72460629.7977448128.25
2Банкови депозити676042.78-0.00
3Инвестиционни имоти620332.55600352.19
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки29316712.0555280820.16
5Вземания113600.47106510.39
 ОБЩО2432235100.002741759100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.09.2017 г.


редАКТИВИкъм края на предходната годинакъм 30.09.2017
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:19591985.9020160880.55
1.1.дългови ценни книжа11996552.6012542150.11
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)7595433.307618730.44
2Банкови депозити34171.50-0.00
3Инвестиционни имоти73963.2471202.84
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки193258.473965715.84
5Вземания20300.8919160.77
 ОБЩО228087100.00250301100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.09.2017 г.


редАКТИВИкъм края на предходната годинакъм 30.09.2017
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:12439089.5812615183.41
1.1.дългови ценни книжа7126351.327016646.39
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)5312738.265598537.02
2Банкови депозити31022.23-0.00
3Инвестиционни имоти66764.8164654.27
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки40532.921804111.93
5Вземания6390.465860.39
 ОБЩО138860100.00151243100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions