ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 16.8.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.75047 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77082 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.85200 лв.
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 30.06.2019 г.


редАКТИВИкъм 31.03.2019към 30.06.2019
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:247660978.82261423180.74
1.1.дългови ценни книжа194349461.85205750863.55
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)53311516.9755672317.19
2Банкови депозити176210.56176280.54
3Инвестиционни имоти593361.89593481.83
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки58107218.4853720516.60
5Вземания77080.2593690.29
 ОБЩО3142346100.003237781100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 30.06.2019 г.


редАКТИВИкъм 31.03.2019към 30.06.2019
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:21285980.3722484483.09
1.1.дългови ценни книжа15890960.0016840162.23
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)5395020.375644320.86
2Банкови депозити15020.5715020.56
3Инвестиционни имоти76202.8876202.82
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки4141915.643551513.11
5Вземания14360.5411480.42
 ОБЩО264836100.00270629100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 30.06.2019 г.


редАКТИВИкъм 31.03.2019към 30.06.2019
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Ценни книжа - общо, в т.ч.:11909477.5012601380.95
1.1.дългови ценни книжа8426854.848993457.77
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове)3482622.663607923.18
2Банкови депозити9010.599010.58
3Инвестиционни имоти68514.4668514.40
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки2636817.152156013.85
5Вземания4540.303440.22
 ОБЩО153668100.00155669100.00

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions