ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
07/12/2018
ПОК „Доверие“ подкрепи церемонията по връчването на наградите "Банкер на годината"
28/11/2018
БАКР потвърди кредитния рейтинг A – (перспектива, стабилна) на ПОК „Доверие“ и управляваните, от Компанията, пенсионни фондове
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 15.2.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.70969 лв.; ППФ "Доверие" - 1.73491 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.81184 лв.
Портфейли

Инвестиционни портфейли на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове.

Инвестиционен портфейл
на УПФ Доверие към 31.12.2018 г.


редАКТИВИкъм 30.09.2018към 31.12.2018
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Финансови инструменти - общо, в т.ч.:260493086.28260165786.93
1.1.дългови ценни книжа172154857.02177114059.18
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове, варанти)88338229.2683051727.75
2Банкови депозити264120.87176140.59
3Инвестиционни имоти592821.96593201.98
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки32053910.6230739310.27
5Вземания80040.2769420.23
 ОБЩО3019167100.002992926100.00

Инвестиционен портфейл
на ППФ Доверие към 31.12.2018 г.


редАКТИВИкъм 30.09.2018към 31.12.2018
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Финансови инструменти - общо, в т.ч.:22524186.7622534588.41
1.1.дългови ценни книжа14619456.3114929558.57
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове, варанти)7904730.457605029.84
2Банкови депозити23010.8915010.59
3Инвестиционни имоти76112.9376202.99
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки231238.91195397.67
5Вземания13600.518740.34
 ОБЩО259636100.00254879100.00

Инвестиционен портфейл
на ДПФ Доверие към 31.12.2018 г.


редАКТИВИкъм 30.09.2018към 31.12.2018
Стойност /в хил. лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ Стойност /в хил.  лева/Относителен дял от активите на фонда /в %/ 
123456
1Финансови инструменти - общо, в т.ч.:13469986.7613351889.45
1.1.дългови ценни книжа7623049.107830352.46
1.2.дялови ценни книжа (акции, права, дялове, варанти)5846937.665521536.99
2Банкови депозити13010.849010.60
3Инвестиционни имоти68464.4168514.59
4Парични средства на каса и по разплащателни сметки119987.7378595.26
5Вземания4190.261560.10
 ОБЩО155263100.00149285100.0

Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions