ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
07/12/2018
ПОК „Доверие“ подкрепи церемонията по връчването на наградите "Банкер на годината"
28/11/2018
БАКР потвърди кредитния рейтинг A – (перспектива, стабилна) на ПОК „Доверие“ и управляваните, от Компанията, пенсионни фондове
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 18.1.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.69368 лв.; ППФ "Доверие" - 1.72193 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.79645 лв.
Защита на личните данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

На 25 май тази година, влиза в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента). Регламентът идва в критичен момент, в който, в общественото пространство, все повече се говори за пробиви и злоупотреба с лични данни на големи групи от хора. Злоупотребите и нерегламентираното използване на лични данни на лицата се прави дори от организации, които се ползват с добро име и уважение сред своите клиенти.

Новият Регламент разширява нашите отговорности, като включва към тях необходимостта от непрестанно доказване на спазването му, както и драстично увеличава санкциите за тези, които допуснат злоупотреба с лични данни на физическите лица.

Пенсионно-осигурителна компания „Доверие“ АД, като администратор на лични данни, събира и обработва данните на над 1 200 000 клиента на трите пенсионни фонда, които управлява. Това е огромно доверие и отговорност за нас. От момента на сключване на първия договор с наш клиент, преди 24 години, до днес, ежедневно в работата си, се стремим да защитаваме, по най-добрия начин, правата и интересите на клиентите ни. Ние сме една от организациите, чиято дейност пряко е засегната от разпоредбите на Регламента. С настоящата декларация, ръководството на ПОК „Доверие“ АД декларира, пред трети лица и пред служителите си, своето непоколебимо намерение да приложи и спазва Регламента в дейността си, придържайки се към най-добрите практики за защита на личните данни.

Компанията е администратор на личните данни и на своите служители. Те трябва да са сигурни, че се отнасяме с най-голяма отговорност към предоставените ни от тях лични данни, събираме ги в обем, който е необходим за изпълнение на договорните отношения между нас и не ги предоставяме на трети лица, без съгласието на служителя или изрично законово задължение.

Осъзнавайки огромното значение на защитата на личните данни и в частност реализацията ѝ посредством спазването на високи стандарти за информационна сигурност, Компанията има за свой приоритет прозрачността, сигурността и неприкосновеността при събирането и обработването на лични данни. В тази връзка, от 2013 година, ПОК „Доверие“ АД има внедрена Система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2013. Приемаме изискванията на Регламента като поредната стъпка напред в посоката, в която отдавна се движим.

В същото време, ще настояваме и ще следим за стриктното спазване на действащите и на новите разпоредби от обработващи лични данни на нашите клиенти – в лицето на служителите, осигурителните посредници и супервайзорите. Декларираме непоколебима воля да работим само с тези от тях, които ясно разбират и зачитат важността на защитата на личните данни на клиентите ни. Осигурителните посредници, като обработващи лични данни, съгласно Регламента, носят отговорност наравно с нас. Затова ние ще им помагаме и подкрепяме в усилията им да защитят данните на лицата, но ще бъдем безкомпромисни към тези от тях, които извършват нарушения. В този смисъл, ще уведомяваме и ще съдействаме на компетентните държавни органи в разследванията на злоупотреби с лични данни.

Във връзка с влизането в сила на Регламента, ПОК „Доверие“ АД преразгледа и ще увеличи действащите организационни и технически мерки, за да отговори адекватно на завишените нужди от защита на личните данни на лицата срещу злоупотреба. Също така ще преразгледа и промени, при нужда, всички договори с контрагенти, които имат отношение към събирането и обработването на данни от името на Компанията.

От 25 май тази година, Длъжностното лице по защита на данните на Компанията ще информира, консултира и наблюдава спазването на Регламента и приложимото европейско и национално законодателство, в нейната дейност по управление на фондове за допълнително пенсионно осигуряване.

КАТО ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОК „ДОВЕРИЕ“ АД, ДЕКЛАРИРАМЕ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

25 април 2018 г.

 

--------------------

 

Политика за защита на личните данни 

 

 

Заявление за достъп до лични данни 

 

 

Информация и достъп до лични данни на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“

 

 

Информация и достъп до лични данни на клиенти, служебно разпределени в УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“

 

 

Информация и достъп до лични данни на осигурителни посредници на ПОК „Доверие“

 

 

Информация и достъп до лични данни на наследници на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“

 


 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions