ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
05/08/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
31/05/2019
Девета поредна награда за пенсионноосигурително дружество на годината, в категория ДЗПО, получи ПОК „Доверие“
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 16.8.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.75047 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77082 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.85200 лв.
Въпроси и отговори
19. При какви условия се удържа по-ниска такса от всяка вноска в Универсален и Професионален пенсионен фонд „Доверие“?

ПОК „Доверие“ насърчава дългосрочното спестяване и за осигурените лица, които имат повече на брой осигурителни вноски, без значение от размера им, тази такса е по-ниска.

За Универсален пенсионен фонд  „Доверие“ по-ниската, по размер, такса влиза в сила, след като във фонда постъпят вноски за над 120 месеца. Повече информация можете да намерите, като последвате този линк: https://www.poc-doverie.bg/?cid=28

За Професионален пенсионен фонд „Доверие“ по-ниска такса се удържа, след постъпването на осигурителни вноски за 97 и повече месеца по скала, която можете да видите на този линк: https://www.poc-doverie.bg/?cid=29 .

При определянето на броя на месеците, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в универсален, съответно в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от Националната агенция по приходите (НАП), което/която да съдържа/т информация за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в пенсионния фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени неговите средства.

Справката от НАП е достъпна с персонален идентификационен код (ПИК), който можете да получите от предпочетен от Вас офис на НАП. Когато разполагате с него, можете да отидете на посочения линк: https://inetdec.nra.bg/pls/pub/login_pic.home?caller=home.magic и да се регистрирате.

От менюто с предложените електронни услуги изберете „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“ – „Справка за данни по ДЗПО“, изберете съответния период, преди прехвърлянето Ви, в който не сте били клиент на ПОК „Доверие“, разпечатайте таблицата с вноските и ни я изпратете, по удобен за Вас начин.

Ако общият брой вноски, от извлечението или справката, Ви дава право на по-ниска такса, от следващата Ви вноска ще бъде удържан намаленият размер на таксата, а ако все още нямате такова право – тя ще бъде намалена веднага, след като вноските достигнат необходимия брой.

Studiо ITTI
Web Based Solutions