ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
01/08/2013
ПОК "Доверие" получи сертификат за ISO 27001:2005
27/07/2013
Открито писмо на екипа на ПОК "Доверие" до Комисията по финансов надзор
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 6.12.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.75445 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77392 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.86105 лв.
11/02/2013
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие"
 

На основание чл. 144, ал. 2 и чл. 229, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Универсален, Професионален и Доброволен пенсионен фонд „Доверие", че с Решение № 74 - УПФ / 31.01.2013 г., Решение № 75 - ППФ / 31.01.2013 г. и Решение № 76 - ДПФ / 31.01.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор" са одобрени изменения и допълнения в правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие".  Одобрени са промени в следните текстове:

 

В Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие" - в частта „Използвани съкращения" относно данните за публикуваните изменения и допълнения на Наредба № 33 и относно добавянето на текст за „Наредба за прехвърляне на пенсионни права"; чл. 7, ал. 1; чл. 8, ал. 2 и ал. 5 - 9; чл. 13, ал. 3 - 8; чл. 22, ал. 5; чл. 23, ал. 3; чл. 25, ал. 4; чл. 26, ал. 6; чл. 53, ал. 3; чл. 55 - 61; § 2 и § 22 от ПЗР.

 

В Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие" - в частта „Използвани съкращения" относно данните за публикуваните изменения и допълнения на Наредба № 33 и относно добавянето на текст за „Наредба за прехвърляне на пенсионни права"; чл. 8, ал. 2 и ал. 5 - 9; чл. 13, ал. 3 - 8; 22, ал. 5; чл. 23, ал. 3; чл. 25, ал. 4; чл. 26, ал. 1 и ал. 6; чл. 53, ал. 3; чл. 56 - 62; § 2, ал. 1, § 3 и § 22 от ПЗР.

 

В Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Доверие" - в чл. чл. 25, ал. 6; чл. 26, ал. 3; чл. 28, ал. 4; чл. 34; чл. 35; чл. 36, ал. 1, т. 3 и 4 , и ал. 3, т. 3;  чл. 60, ал. 5 - 7; § 2 от ПЗР.

 

С приетите промени в чл. 26, ал. 1 от Правилника на ППФ „Доверие" се намалява размера на:

 

  • Таксата от осигурителната вноска, както следва:

3,5% - при постъпили вноски за над 180 месеца;

4% - при постъпили вноски за 121 до 180 месеца, включително;

4,5% - при постъпили вноски за 97 до 120 месеца, включително;

5% - при постъпили вноски за 96 и под 96 месеца.

 

  • Инвестиционната такса за всички осигурени лица в ППФ „Доверие" - от 1% на 0,9% годишно върху стойността на нетните активи.

 

С приетите промени в правилника на ДПФ „Доверие":

 

  • Отменя се чл. 34 и отпада встъпителната такса за новоосигурените в ДПФ „Доверие", и след одобрението на промените, тази такса не се събира.

 

  • Намаляват се размерите на:

 

1. Инвестиционната такса по чл. 35, ал. 1 за всички осигурени лица в ДПФ „Доверие" - от 10% на 9% от реализирания доход от инвестиране на средствата на фонда;

 

2. Таксата от осигурителната вноска по чл. 36, ал. 1, както следва:

3% - при постъпили вноски за над 96 месеца;

3,25% - при постъпили вноски за 49 до 96 месеца, включително;

3,5% - при постъпили вноски за 25 до 48 месеца, включително;

4% - при постъпили вноски за 24 и под 24 месеца.

 

3. Се въвежда ограничение за максималния размер на таксата по чл. 36, ал. 3, т. 3, от еднократна осигурителна вноска в размер над 5 000 лв., който не може да бъде по-голям от 500 лв.

 

Повече информация можете да получите на тел.  0 900 32 100 (0.18 лв./ мин., без ДДС, от цялата страна), 0 700 13 400 (на цената на един селищен разговор от цялата страна), 0 800 13 400 (безплатно от цифров стационарен телефон и на цената на един импулс от аналогов телефон), чрез електронната ни страница http://www.poc-doverie.bg/ и в офисите ни в цялата страна.

Studiо ITTI
Web Based Solutions