ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
01/08/2013
ПОК "Доверие" получи сертификат за ISO 27001:2005
27/07/2013
Открито писмо на екипа на ПОК "Доверие" до Комисията по финансов надзор
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 6.12.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.75445 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77392 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.86105 лв.
29/04/2013
Информация за клиенти на ППФ "Доверие", навършили възраст за придобиване право на пенсия, съгласно чл. 68, 69 и 69а от КСО
 

ПОК „Доверие" информира, че към настоящия момент, клиентите на Професионален пенсионен фонд „Доверие", които са навършили възраст за придобиване право на пенсия, съгласно  чл. 68, 69 и 69а от Кодекса за социално осигуряване, са над 1 600 души. 

Тези от тях, които са се възползвали от това си право на пенсия, могат да получат натрупаната сума по индивидуалната им партида в ППФ „Доверие". Общият размер на средствата за тези лица е над 1 600 000 лв., като индивидуалните суми варират от 6 до над 15 000 лв.  на човек.

Компанията ще направи всичко необходимо, за да се свърже с тези свои клиенти, за да им бъдат изплатени натрупаните средства по индивидуалните им партиди.

За да изтеглят своите пари, клиентите, които са се пенсионирали по посочените членове от Дял първи на КСО, е необходимо да посетят някой от офисите на ПОК „Доверие" и да подадат заявление за изтегляне на сумата, по образец, което ще им бъде предоставено от нашите служители.

При подаване на заявлението, те следва да представят и разпореждането от съответното териториално поделение на НОИ, с което им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и документ за самоличност.

Възможността за изтегляне на средствата, натрупани по индивидуалната партида в ППФ „Доверие", не се отнася за пенсионерите по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, тъй като тези суми, съгласно изискванията на Кодекса, се превеждат в НОИ.

Studiо ITTI
Web Based Solutions