ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
27/07/2013
Открито писмо на екипа на ПОК "Доверие" до Комисията по финансов надзор
23/07/2013
Информация за инвестиции в емитенти, свързани с лица, оповестени в медиите, като имащи интерес към придобиване на мажоритарния дял на ПОК „Доверие“
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 23.7.2019 г.: УПФ "Доверие" -1.74753 лв.; ППФ "Доверие" - 1.76971 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.85168 лв.
29/04/2013
Информация за клиенти на ППФ "Доверие", навършили възраст за придобиване право на пенсия, съгласно чл. 68, 69 и 69а от КСО
 

ПОК „Доверие" информира, че към настоящия момент, клиентите на Професионален пенсионен фонд „Доверие", които са навършили възраст за придобиване право на пенсия, съгласно  чл. 68, 69 и 69а от Кодекса за социално осигуряване, са над 1 600 души. 

Тези от тях, които са се възползвали от това си право на пенсия, могат да получат натрупаната сума по индивидуалната им партида в ППФ „Доверие". Общият размер на средствата за тези лица е над 1 600 000 лв., като индивидуалните суми варират от 6 до над 15 000 лв.  на човек.

Компанията ще направи всичко необходимо, за да се свърже с тези свои клиенти, за да им бъдат изплатени натрупаните средства по индивидуалните им партиди.

За да изтеглят своите пари, клиентите, които са се пенсионирали по посочените членове от Дял първи на КСО, е необходимо да посетят някой от офисите на ПОК „Доверие" и да подадат заявление за изтегляне на сумата, по образец, което ще им бъде предоставено от нашите служители.

При подаване на заявлението, те следва да представят и разпореждането от съответното териториално поделение на НОИ, с което им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, както и документ за самоличност.

Възможността за изтегляне на средствата, натрупани по индивидуалната партида в ППФ „Доверие", не се отнася за пенсионерите по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, тъй като тези суми, съгласно изискванията на Кодекса, се превеждат в НОИ.

Studiо ITTI
Web Based Solutions