ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
26/04/2016
Позиция на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване относно проекта на ЗИД на КСО, публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите
22/04/2016
Офис София 1 на нов адрес
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 6.12.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.75445 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77392 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.86105 лв.
16/11/2015
НОИ отговори на ПОД на кои лица по §51 от ЗИДКСО пенсията няма да бъде преизчислена

 

Копие от писмо изх. № 1029-40-3671#1/13.11.2015 г. на НОИ до БАДДПО, относно въпроси, поставени от ПОД „Алианц-България" АД и ПОК "ДСК - Родина" АД, във връзка с преизчисляване на пенсиите и практическото прилагане на § 51 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на КСО - тук.

Studiо ITTI
Web Based Solutions