ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
17/12/2014
ДEКЛАРАЦИЯ на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване по повод внесените от народния представител С. Ангелова предложения за промяна на Кодекса за социално осигуряване, чрез промени в Закона за бюджета на ДОО за 2015 г.
07/11/2014
Акценти от презентацията на Даниела Петкова, председател на УС на ПОК „Доверие“ АД, по време на събитието Next Year Business Plan, организирано от в. „Капитал“
30/10/2019
"Броят на осигурените лица у нас не нараства"
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg ТВ, 30.10.2019 г.
02/08/2019
"Готови сме да плащаме втора пенсия"
Г-жа Даниела Петкова пред banker.bg
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 6.12.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.75445 лв.; ППФ "Доверие" - 1.77392 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.86105 лв.
31/03/2014
Информацията за управляваните от ПОК „Доверие“ инвестиционни портфейли към края на 2013 г. вече е публикувана
 

Съгласно изискванията на Комисията за финансов надзор, ПОК „Доверие" публикува информация за обема и структурата по видове активи и емитенти на инвестиционните портфейли на управляваните от нея пенсионни фондове към 31 декември на предходната година. Клиентите, гражданите и медиите, които имат интерес към тематиката, вече могат да се запознаят с тези данни тук.

Във връзка с поетия ангажимент за повишаване на прозрачността и информираността на клиентите и гражданите за управлението на средствата във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК „Доверие", Компанията ще продължи да публикува тази информация не веднъж, а четири пъти годишно - в първия работен ден на втория месец, след приключване на всяко тримесечие.

С други думи, всички, които имат интерес към тематиката, ще могат да видят данните за инвестиционните портфейли на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие" за първото тримесечие на 2014 г. след 7 май, за второто - след 1 август, за третото - след 3 ноември.

Studiо ITTI
Web Based Solutions