ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
08/12/2017
ПОК „Доверие“ подкрепи петото издание на конкурса „Любим учител“
30/11/2017
ПОК „Доверие“ подкрепя шестото издание на престижния INVESTOR Finance Forum
06/10/2017
Очакванията на бизнеса за новите назначения в Комисията за финансов надзор
Даниела Петкова в предаването "В развитие" на Bloomberg TV България
20/09/2017
"По-високи такси за КФН са приемливи само, ако регулаторът е независим"
Даниела Петкова пред Дарик радио
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 12.12.2017 г.: УПФ "Доверие" - 1.75022 лв.; ППФ "Доверие" - 1.79185 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.86003 лв.
18/10/2016
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на ППФ и УПФ „Доверие“
 

На основание чл. 144, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Професионален и Универсален пенсионен фонд „Доверие", че с Решения № 719 - ППФ/07.10.2016 г. и 720 - УПФ/07.10.2016 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор", са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на правилниците за организацията и дейността на ППФ и УПФ „Доверие":

 

Правилник за организацията и дейността на ППФ „Доверие":

В частта „Определения на използваните термини и понятия" относно т. 2; в частта „Използвани съкращения" относно „Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН" и „Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН"; чл. 8, ал. 9 и ал. 10; чл. 9, ал. 2; чл. 17, т. 6; чл. 60, ал. 4; § 3 от преходните и заключителни разпоредби.

 

Правилник за организацията и дейността на УПФ „Доверие":

В частта „Определения на използваните термини и понятия" относно т. 2; в частта „Използвани съкращения" относно „Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН" и „Наредба № 33 от 19.09.2006 г. на КФН"; чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10; чл. 9, ал. 2; чл. 16, ал. 1, т. 4, ал. 2 и ал. 5; чл. 17, т. 6; чл. 57, ал. 3 - 10; чл. 60, ал. 4; § 2 от преходните и заключителни разпоредби. 

 

Измененията и допълненията в правилниците са свързани със съобразяването им с приети промени в Наредба № 33 на КФН от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд (Наредба № 33), обн., ДВ, бр. 62/2016 г., в сила от 15.08.2016 г.

 

Повече информация можете да получите на тел.  0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер), чрез електронната ни страница http://www.poc-doverie.bg/ и в офисите ни в цялата страна.

 

 

Studiо ITTI
Web Based Solutions