ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
16/04/2019
ПОК „Доверие“ ще участва в петото издание на инициативата „Ден без асансьори“
29/03/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 22.4.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.72663 лв.; ППФ "Доверие" - 1.74743 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.82822 лв.
28/11/2018
БАКР потвърди кредитния рейтинг A – (перспектива, стабилна) на ПОК „Доверие“ и управляваните, от Компанията, пенсионни фондове

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), за пореден път, потвърди рейтинга А- (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие“ и управляваните от нея пенсионни фондове.

Компанията продължава да е единственото пенсионноосигурително дружество в страната, което, ежегодно, преминава тази допълнителна проверка, от страна на независима агенция, без да има такова задължение.

ПОК „Доверие“ за първи път се подложи на тази комплексна процедура за оценка на съвкупност от количествени и качествени фактори, по строго определени, прозрачни методологии, които отговарят на международните стандарти, през 2004 г. От там нататък, тя неизменно съумява да запази и повиши нивото на присъдения кредитен рейтинг.

С тази ежегодна проверка, която извършва кредитната агенция, Компанията осигурява на своите клиенти още един независим източник, който да оцени корпоративното управление, качеството на мениджмънта, правилността на взетите решения, прозрачността, социалната й отговорност и др.

През 2011 г., БАКР става първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския съюз, по смисъла на Регламент (EO) № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета, относно агенциите за кредитен рейтинг. Регламентът е в сила от лятото на 2009 г. Според неговите изисквания, единствено агенциите, регистрирани по новите правила, имат право да присъждат рейтинги, използвани и за регулаторни цели. От този момент, без териториални или други ограничения, присъдените от БАКР кредитни рейтинги, важат в целия Европейски съюз и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати агенции от Европейския орган за ценни книжа и пазари.

 

 

Studiо ITTI
Web Based Solutions