29/01/2014
Дер Щандард - VIG ще запази собствеността си в ПОК "Доверие"
повече

29/01/2014
„Виена иншурънс груп“ обяви публично, че сделката за продажбата на ПОК „Доверие“ на „Юнайтид Кепитъл“ е прекратена
повече

20/11/2013
Информация за заведен съдебен иск от страна на ПОК "Доверие" АД против Агенция БГНЕС
повече

08/11/2013
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилника на УПФ "Доверие"
повече

29/10/2013
Активите в управляваните от ПОК „Доверие“ пенсионни фондове надхвърлиха два милиарда лева
повече

08/10/2013
Управителният съвет на ПОК „Доверие“ АД взе решение за намаляване на таксите за осигурените в Универсален пенсионен фонд „Доверие“
повече

29/08/2013
Изявление на Даниела Петкова – Председател на Управителния съвет на ПОК „Доверие“
повече

28/08/2013
Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинг А- на ПОК „Доверие" и управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване
повече

20/08/2013
Информация от банката попечител на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие" за резултатите от инвестиции, обект на медийни публикации
повече

01/08/2013
ПОК "Доверие" получи сертификат за ISO 27001:2005
повече
[<<] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [>>]